Từ khóa: trợ thủ học tập

Học sinh lớp 11, sáng tạo phần mềm “Trợ thủ học tập”

Học sinh lớp 11, sáng tạo phần mềm “Trợ thủ học tập”

Với “Trợ thủ học tập”, người dùng được tiếp cận nhiều hình thức học tập khác nhau như nhận biết từ, nghe và điền từ, trắc nghiệm chọn từ, trắc nghiệm chọn nghĩa. Đồng thời, những người sử dụng “Trợ