Từ khóa: tin tức giao thông

Trạm cân tiền tỷ bỏ không và có nguy cơ xe quá tải… trở lại

Trạm cân tiền tỷ bỏ không và có nguy cơ xe quá tải… trở lại

Sau 2 năm thực hiện kế hoạch liên ngành số: 12593/KHPH -BGTVT – BCA, ngày 21/11/2013 về phối hợp kiểm soát, xử lý chở hàng quá tải, mới đây, Bộ Công an và Bộ GTVT đã thống nhất kết thúc