Từ khóa: tin công nghệ

Hãy thẳng thắn giáo dục giới tính cho giới trẻ

Hãy thẳng thắn giáo dục giới tính cho giới trẻ

Hiện nay trong nhiều trường học, tình trạng học sinh sống ảo về giới tính không phải ít. Các em tự cho mình là gái dù bề ngoài là trai trăm phần trăm và ngược lại. Những em này tìm