Từ khóa: thầy giáo

Thầy giáo và những câu chuyện đầy cảm động

Thầy giáo và những câu chuyện đầy cảm động

Khóc vì nhiều lý do, có thể vì cảm động, hoặc khóc vì ân hận, hoặc khóc vì thầy nói đúng với nỗi cô đơn đang hiện hữu trong các em… Hơn 50 buổi nói chuyện của thầy Ngô Ngọc

Đẩy mạnh phát triển giáo dục ở TP.HCM

Đẩy mạnh phát triển giáo dục ở TP.HCM

“Với kinh nghiệm trải qua nhiều chức vụ quan trọng, chủ chốt nhiều năm tại TP.HCM, rất mong ông Phạm Chánh Trực có những hiến kế, chia sẻ thêm để đóng góp vào sự phát triển cho ngành giáo dục

Giáo viên – nghề cao quý trong những nghề cao quý

Giáo viên - nghề cao quý trong những nghề cao quý

  Ôi! Cái thời “mang mũ rơm đi học đường dài” sao mà thân thương, ngọt ngào đến vậy.  Dạy dỗ chúng tôi là các thầy cô, già có, trẻ có nhưng một lòng vì con trẻ. Họ có thể