Từ khóa: thạc sĩ thất nghiệp

Thất nghiệp…vấn đề dạy và học

Thất nghiệp...vấn đề dạy và học

“Phần lớn sinh viên học chay, lý thuyết đã không chuẩn mà lại không có thực hành nên khi ra trường chỉ có cái bằng, không biết làm cái gì cả. Tôi xin nói thế này, kiểu dạy học ở