Từ khóa: quy hoạch giao thông

Tầm nhìn đô thị, giao thông quy hoạch

Tầm nhìn đô thị, giao thông quy hoạch

Tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, mặc dù các cơ quan chức năng đã đưa ra nhiều biện pháp tháo gỡ, song tình trạng ùn tắc không giảm mà có xu hướng ngày càng  tăng. Nguyên nhân  tình