Từ khóa: Phạm Chánh Trực

Đẩy mạnh phát triển giáo dục ở TP.HCM

Đẩy mạnh phát triển giáo dục ở TP.HCM

“Với kinh nghiệm trải qua nhiều chức vụ quan trọng, chủ chốt nhiều năm tại TP.HCM, rất mong ông Phạm Chánh Trực có những hiến kế, chia sẻ thêm để đóng góp vào sự phát triển cho ngành giáo dục