Từ khóa: Ngôi sao Hi vọng

‘Cậu bé Google’ và câu chuyện học hành

'Cậu bé Google' và câu chuyện học hành

Phan Đặng Nhật Minh đã giành được vòng nguyệt quế với số điểm 460. Đáng chú ý, trong cuộc thi này, Phan Đặng Nhật Minh không sử dụng bất kì chiến thuật thi đấu nào để đảm bảo chiến thắng