Từ khóa: nền giáo dục việt nam

Giáo viên – nghề cao quý trong những nghề cao quý

Giáo viên - nghề cao quý trong những nghề cao quý

  Ôi! Cái thời “mang mũ rơm đi học đường dài” sao mà thân thương, ngọt ngào đến vậy.  Dạy dỗ chúng tôi là các thầy cô, già có, trẻ có nhưng một lòng vì con trẻ. Họ có thể

Giáo dục Việt Nam và những nghịch lý

Giáo dục Việt Nam và những nghịch lý

Đó là những vấn đề lớn tồn tại nhiều năm qua, nhưng cần phải được xử lý dứt điểm càng sớm càng tốt để hoàn thành mục tiêu “đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục”. Thứ nhất: