Từ khóa: luyện tập thuyết trình

Kỹ năng chuẩn bị cho bài thuyết trình hiệu quả

Kỹ năng chuẩn bị cho bài thuyết trình hiệu quả

Với sự chuẩn bị tốt, dự trù mọi tình huống có thể xảy ra bạn đã nắm được 70% thành công. Dưới đây chúng tôi  xin đưa ra 1 số điều  quan trọng trong công việc chuẩn bị cho 1