Từ khóa: kỹ năng tư duy

Học kỹ năng tư duy sáng tạo

Học kỹ năng tư duy sáng tạo

Dưới đây là 2 câu chuyện về kỹ năng tư duy sáng tạo: Câu chuyện 1: Trong một chuyến đi dự hội nghị tin học, 3 kỹ sư của hãng Apple và 3 kỹ sư của hãng Microsoft gặp nhau