Từ khóa: kỹ năng lắng nghe

Kỹ năng lắng nghe trong quá trình giao tiếp

Kỹ năng lắng nghe trong quá trình giao tiếp

Để có một kỹ năng lắng nghe hiệu quả bạn cần rèn luyện các bước sau đây: Điều chỉnh ngôn ngữ cơ thể của bạn: Ngôn ngữ cơ thể của bạn cho thấy sự quan tâm hoặc không quan tâm với