Từ khóa: kỹ năng giải quyết vấn đề

Một vài kỹ năng giải quyết vấn đề

Một vài kỹ năng giải quyết vấn đề

Nhằm giúp nhà quản lý tháo gỡ vấn đề này, chúng tôi xin giới thiệu 6 bước căn bản trong việc giải quyết vấn đề dưới đây 1. Nhận ra vấn đề: Trước khi bạn cố tìm hướng giải quyết