Từ khóa: giao tiếp

Những nguyên tắc vàng trong quá trình giao tiếp

Những nguyên tắc vàng trong quá trình giao tiếp

1. “Tại sao” chứ không chỉ là “Cái gì”? Một khi đã nắm được nội dung thông tin, bạn cần suy nghĩ và tìm hiểu vì sao người ta trao đổi vấn đề đó với bạn. Ví dụ: sếp bạn

Kỹ năng lắng nghe trong quá trình giao tiếp

Kỹ năng lắng nghe trong quá trình giao tiếp

Để có một kỹ năng lắng nghe hiệu quả bạn cần rèn luyện các bước sau đây: Điều chỉnh ngôn ngữ cơ thể của bạn: Ngôn ngữ cơ thể của bạn cho thấy sự quan tâm hoặc không quan tâm với

Nhận biết dấu hiệu sếp ghét bạn

Nhận biết dấu hiệu sếp ghét bạn

1. Cho bạn cảm giác tồi tệ Nếu sếp đối xử với bạn khác với mọi người, rất có thể anh/chị ta không thích bạn. Nếu bạn có linh cảm về điều đó, hãy tiếp tục theo dõi các dấu