Từ khóa: giao thông vận tải

Gỡ vướng cho dịch vụ vận tải hàng không

Gỡ vướng cho dịch vụ vận tải hàng không

Theo đại diện các hãng hàng không nước ngoài, hiện nay phí khai thác, giá phí tại các sân bay trong nước thay đổi, nhưng thông báo cho các hãng thời gian rất ngắn, nên thường không kịp xoay sở.