Từ khóa: giáo dục học đường

Những quan điểm về giáo dục của tổng thống Donald Trump

Những quan điểm về giáo dục của tổng thống Donald Trump

Ông Donald Trump đề cập nhiều vấn đề lớn của giáo dục trong suốt một thập kỷ nay, không chỉ trong quá trình vận động tranh cử. Thomas B. Fordham Institute ngày 9/11 trích dẫn những câu nói nổi bật của