Từ khóa: giải quyết nỗi sợ

Ba điều để thành công khi nói chuyện truớc đám đông

Ba điều để thành công khi nói chuyện truớc đám đông

Không cần nhiều “chiêu trò”, thầy tôi chỉ dạy tôi 3 điều để thành công khi nói chuyện truớc đám đông… Xác định nỗi sợ của bạn Có lạ quá không khi rất nhiều lớp học về nói chuyện trước