Từ khóa: đưa đón học sinh tận nơi

Dịch vụ đưa đón học sinh tận nơi

Dịch vụ đưa đón học sinh tận nơi

Một số trường cũng đã có dịch vụ đưa đón học sinh nhưng để đưa đón các em tới tận nhà thì dường như rất ít trường làm được. Hiện nay các em học sinh có chương trình học khác