Từ khóa: dạy thêm học thêm

Giáo dục Việt Nam và những nghịch lý

Giáo dục Việt Nam và những nghịch lý

Đó là những vấn đề lớn tồn tại nhiều năm qua, nhưng cần phải được xử lý dứt điểm càng sớm càng tốt để hoàn thành mục tiêu “đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục”. Thứ nhất:

Đừng biến trường học thành mục đích kinh doanh

Đừng biến trường học thành mục đích kinh doanh

Nếu ai đã một lần đọc tác phẩm “Sống Mòn” của Nhà văn Nam Cao, hẳn sẽ cảm nhận được tấn bi kịch của người trí thức nghèo trong xã hội cũ trước Cách mạng 1945. Có những nhà giáo