Từ khóa: đạo đức

Giáo viên – nghề cao quý trong những nghề cao quý

Giáo viên - nghề cao quý trong những nghề cao quý

  Ôi! Cái thời “mang mũ rơm đi học đường dài” sao mà thân thương, ngọt ngào đến vậy.  Dạy dỗ chúng tôi là các thầy cô, già có, trẻ có nhưng một lòng vì con trẻ. Họ có thể