Từ khóa: cử nhân thất nghiệp

Thất nghiệp…vấn đề dạy và học

Thất nghiệp...vấn đề dạy và học

“Phần lớn sinh viên học chay, lý thuyết đã không chuẩn mà lại không có thực hành nên khi ra trường chỉ có cái bằng, không biết làm cái gì cả. Tôi xin nói thế này, kiểu dạy học ở

Giáo dục Việt Nam và những nghịch lý

Giáo dục Việt Nam và những nghịch lý

Đó là những vấn đề lớn tồn tại nhiều năm qua, nhưng cần phải được xử lý dứt điểm càng sớm càng tốt để hoàn thành mục tiêu “đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục”. Thứ nhất: