Từ khóa: an toàn giao thông

Nhiều điểm hoạt động vận tải cản trở giao thông TP.HCM

Nhiều điểm hoạt động vận tải cản trở giao thông TP.HCM

Theo Thanh tra Sở GTVT TP.HCM, hiện nay TP.HCM còn hàng loạt điểm kinh doanh vận tải hành khách gây mất an toàn giao thông. Các điểm này chủ yếu ở các quận nội thành, trong đó nhiều nhất là