Những quan điểm về giáo dục của tổng thống Donald Trump

Những quan điểm về giáo dục của tổng thống Donald Trump

Ông Donald Trump đề cập nhiều vấn đề lớn của giáo dục trong suốt một thập kỷ nay, không chỉ trong quá trình vận động tranh cử. Thomas B. Fordham Institute ngày 9/11 trích dẫn những câu nói nổi bật của Trump về giáo dục

1. Lựa chọn trường học: “Là một tổng thống, tôi sẽ thiết lập các mục tiêu quốc gia để trẻ em nghèo có quyền chọn trường. Nếu chúng ta có thể đưa con người lên mặt trăng, đào kênh Panama và chiến thắng hai cuộc chiến tranh thế giới, tôi sẽ không nghi ngờ gì việc chúng ta là một quốc gia có thể cung cấp các lựa chọn trường học cho toàn bộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Mỹ”. (9/2016)

2. Về kinh phí cho kế hoạch lựa chọn trường học của mình: “Nếu tất cả bang đóng góp thêm 110 tỷ USD trong ngân sách giáo dục của mình để bổ sung vào 20 tỷ USD của liên bang, mỗi học sinh từ tiểu học tới trung học thuộc diện nghèo sẽ nhận được 12.000 USD trong quỹ lựa chọn trường học”. (9/2016)

3. Tiêu chuẩn chung về học tập (Common Core): “Tôi hoàn toàn phản đối các tiêu chuẩn học tập. Hãy thoát khỏi nó”. (2/2016)

4. Nền giáo dục Mỹ: “Chúng ta cần sửa chữa hệ thống giáo dục đã nứt vỡ!”. (2/2016)

5. Vai trò của chính phủ trong giáo dục: “Chính sách độc quyền giáo dục của chính quyền là thất bại, cần thay đổi ngay lập tức”. (9/2016)

6. Nền giáo dục Mỹ trong bối cảnh quốc tế: “Chúng ta đứng thứ 26 trên thế giới. 25 quốc gia tốt hơn chúng ta về giáo dục, trong số đó có quốc gia thuộc thế giới thứ ba. Nhưng chúng ta đang trở thành một quốc gia thuộc thế giới thứ ba”. (6/2015)

7. Khoản nợ giáo dục đại học: “Một chương trình giáo dục 4 năm hiện nay có thể đắt đến mức tạo ra khoản nợ 6 con số. Chúng ta không thể bỏ qua các khoản nợ này, nhưng nên từng bước giúp sinh viên. Không có lý do để chính phủ liên bang thu lợi từ các khoản nợ sinh viên. Đây là một trong những thứ mà chính phủ không nên kiếm tiền nhất, nhưng thực tế lại khác. Khoản nợ sinh viên nên được xem là sự đầu tư của nước Mỹ cho tương lai”. (11/2015)

8. Bộ Giáo dục Mỹ: “Không, tôi sẽ không cắt giảm các dịch vụ, nhưng tôi sẽ cắt giảm chi tiêu. Tôi có thể loại bỏ Bộ Giáo dục”. (10/2015)

9. Chi phí giáo dục: “Chúng ta đứng thứ nhất về chi phí đầu tư học tập cho mỗi học sinh, xét trên phạm vi toàn thế giới. Chúng ta bỏ xa vị trí thứ hai, hãy quên đi”. (1/2016)

10. Giáo dục toàn diện: “Giáo dục toàn diện xóa bỏ ranh giới giữa hiểu biết quá nhiều và hiểu biết quá ít trong các môn học khác nhau – các môn học cần thiết cho thành công”. (3/2010)

11. Việc học tập ở trường: “Trường học của chúng ta không an toàn. Quan trọng nhất, nhiều đứa trẻ của chúng ta không được học. Quá nhiều trong số chúng bỏ trường học để bước vào trường đời, quá nhiều người tốt nghiệp với một tấm bằng mất giá, chỉ như giấy chứng nhận đã tham gia được cấp bởi một chương trình giảng dạy xuống cấp với quá ít giáo viên và thậm chí còn ít sinh viên hơn. Trường học là nơi đầy rẫy tội ác và họ không dạy học”. (1/2000)