Dịch vụ xe đưa đón học sinh bằng xe 16 chỗ

Dịch vụ xe đưa, đón học sinh bằng xe 16 chỗ

Hiện nay, nhà trường đã bố trí được các điểm đón, trả cố định.

Sau đó trên cơ sở đăng ký cụ thể của học sinh, nếu tại khu vực đó có từ 5 học sinh trở lên thì nhà trường sẽ lập thêm các điểm đón – trả cố định và thông báo tới cha mẹ học sinh.

Thời gian đón – trả tại từng điểm cụ thể sẽ được sắp xếp và điều chỉnh cho phù hợp với tình  hình thực tế khi bắt đầu hoạt động….

Dịch vụ xe đưa, đón học sinh bằng xe 16 chỗ

Dịch vụ xe đưa, đón học sinh bằng xe 16 chỗ

* Tại địa chỉ của học sinh:

Học sinh sẽ được đón và trả tại cửa nhà( nếu nhà mặt phố) hoặc tại đầu ngõ( nếu nhà trong ngõ). Thời gian đón – trả học sinh sẽ được thông báo tới từng phụ huynh để phụ huynh bố trí đưa và đón học sinh đúng thời gian.

** Lưu ý:

– Những học sinh được tham gia dịch vụ xe đưa- đón: Độ tuổi: Từ 30 tháng tuổi đến 60 tháng tuổi
– Gia đình học sinh ở trong bán kính 7 km trở lại( tính từ nhà đến trường, không vượt quá 7 km)